ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำ

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4

ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

โทรศัพท์ 054-451333 ต่อ 105  โทรสาร 054-452788

Email : pr.chiangkham@gmail.com