ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย

ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาของเทศบาลตำบลเชียงคำ

รูปลานกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำ

รูปลานกีฬาในเวลากลางคืน

สถานที่และกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาของเทศบาลตำบลเชียงคำ