กองช่างดำเนินการย้ายโคมไฟส่องสว่าง

26/4/66 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการย้ายโคมไฟส่องสว่าง หน้าวัดบุญนาค และ เตรียมเสาเพื่อดำเนินการย้ายโคมไฟเขียวแดง เนื่องจากอยู่ใกล้มุมโค้งทำให้การจราจรลำบาก