Posted in Uncategorized

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddign)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddign)
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5, 8, 10, 15

Continue Reading... โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in Uncategorized

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 )

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2566 )
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวมของหน่วยงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566)
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565

Continue Reading... รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ปี พ.ศ.2565
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15,กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2,318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงคำ

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15,กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2,318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงคำ
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)