จัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำได้จัดกิจกรรมในวันที่ 2 โดย เทศบาลตำบลเชียงคำและชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2566 ณ สนามเปตองณาปนสถานบ้านมางและบ้านงุ้น