จัดกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามอง

วันที่ 19 เมษายน2566 นายธีระชัย สมฤธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามองบริเวณถนนหน้าปั้มปตท. บ้านใหม่หมู่ที่ 10 ต.หย่วน ถึงแยกไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ