จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ