จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงคำ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงคำ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงคำ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ 3.กิจกรรมการแสดงเต้นบาสะโรบ/การแสดงดนตรีพื้นบ้าน/และการแสดงดนตรีสากล 4.กิจกรรมแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมการแข่งขันทำลาบ 6.พิธิรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หลังจากจัดกิจกรรม นายธีระชัยสมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทสบาลตำบลเชียงคำ ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวนักเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนครู กศน. อำเภอเชียงคำและนักดนตรีจากร้านชายฟางพักกาย