จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 15 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสุขภาพเชียงคำ 100. ปี