ดำเนินกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามอง

วันที่ 5 เม.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ มอบหมายให้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามอง ในพื้นที่บ้านงุ้นหมู่ที่ 9 และบ้านตลาดหมู่ที่8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา