ทำพิธีเปิดอุโมงนำ้งานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ทำพิธีเปิดอุโมงนำ้งานประเพณีสงกรานต์บริเวณสะพานหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอเชียงคำ