ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ พ.ศ.2566

นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดเจ้าหน้าทีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ พ.ศ.2566 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงคำ บริเวณหน้าสวนสุขภาพเชียงคำ 100 ปี ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566