ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 ซอย 2 (บ้านเลขที่ 25 ถึง บ้านเลขที่ 123) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)