ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมือง หลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม) หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)