ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองหลังสภาเทศบาลตำบลหย่วน(เดิม)หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)