ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 บริเวณซอย 4 (บ้านเลขที่ 92/2 ถึง ซอย 3/2 (บ้านเลขที่215) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)