ประกาศเทศบาลตำบลเชียงคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5,8,10,15,กว้าง 7.00 – 13.00 เมตร ยาว 2,318 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเชียงคำ