Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

Continue Reading... โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย หมู่ที่ 5, 8, 10, 15

Continue Reading... โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติก ถนนพิศาลตลอดสาย
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

กองช่างดำเนินการย้ายโคมไฟส่องสว่าง

26/4/66 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการย้ายโคมไฟส่องสว่าง หน้าวัดบุญนาค และ เตรียมเสาเพื่อดำเนินการย้ายโคมไฟเขียวแดง เนื่องจากอยู่ใกล้มุมโค้งทำให้การจราจรลำบาก

Continue Reading... กองช่างดำเนินการย้ายโคมไฟส่องสว่าง
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

จัดกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามอง

วันที่ 19 เมษายน2566 นายธีระชัย สมฤธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามองบริเวณถนนหน้าปั้มปตท. บ้านใหม่หมู่ที่ 10 ต.หย่วน ถึงแยกไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ

Continue Reading... จัดกิจกรรมถนนสะอาดหน้ามอง
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

จัดพิธีรดนำ้ดำหัวนายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรี

วันที่ 18 เมษายน 2566 ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงคำ, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีรดนำ้ดำหัวนายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ,รองนายกเทศมนตรี,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามประเพณี

Continue Reading... จัดพิธีรดนำ้ดำหัวนายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรี
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ พ.ศ.2566

นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดเจ้าหน้าทีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ พ.ศ.2566 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลเชียงคำ บริเวณหน้าสวนสุขภาพเชียงคำ 100 ปี ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

Continue Reading... ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ พ.ศ.2566
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 15 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสุขภาพเชียงคำ 100. ปี

Continue Reading... จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

ทำพิธีเปิดอุโมงนำ้งานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ทำพิธีเปิดอุโมงนำ้งานประเพณีสงกรานต์บริเวณสะพานหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอเชียงคำ

Continue Reading... ทำพิธีเปิดอุโมงนำ้งานประเพณีสงกรานต์
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงคำ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเชียงคำ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงคำ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ 3.กิจกรรมการแสดงเต้นบาสะโรบ/การแสดงดนตรีพื้นบ้าน/และการแสดงดนตรีสากล 4.กิจกรรมแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมการแข่งขันทำลาบ 6.พิธิรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หลังจากจัดกิจกรรม นายธีระชัยสมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทสบาลตำบลเชียงคำ ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวนักเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนครู กศน. อำเภอเชียงคำและนักดนตรีจากร้านชายฟางพักกาย

Continue Reading... จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงคำ
Posted in ผลงาน/กิจกรรมของ อบต.

จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธีระชัย สมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ ได้จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ

Continue Reading... จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ